LZ Wallet (VIE)

LZ Wallet là gì?
LZ Wallet (trước đây là ezDeFi) là tính năng mới được tích hợp của Hệ sinh thái LaunchZone. Theo sự mở rộng của LaunchZone, LZ Wallet sẽ sớm hỗ trợ Av...
Fri, 6 Tháng 5, 2022 at 4:05 CH
Tài sản Crypto là gì?
Tiền điện tử là một khái niệm tương đối mơ hồ đối với những người mới bắt đầu cũng như nhiều nhà đầu tư hàng ngày để nắm bắt — bao gồm cả cách tạo v...
Fri, 6 Tháng 5, 2022 at 4:11 CH
Cách tự thêm token vào LZ Wallet
Token là một dạng tài sản điện tử được hình thành từ các ứng dụng và lưu trữ trong các blockchain độc nhất. LZ Wallet có hỗ trợ các b...
Fri, 6 Tháng 5, 2022 at 4:50 CH
Cách gửi và nhận token bằng LZ Wallet
Người dùng có thể sử dụng LZ Wallet để gửi và nhận các đồng crypto được ứng dụng hỗ trợ. Tính năng gửi và nhận có sẵn trên cả phiên bản di động và...
Fri, 6 Tháng 5, 2022 at 5:17 CH
Tìm hiểu Basic Mode và Secure Mode của LZ Wallet
LZ Wallet giúp bạn có thể thực hiện giao dịch và quản lý tài chính ở bất cứ đâu . Cho dù bạn là người mới sử dụng tiền điện tử hay là người dùng ...
Fri, 6 Tháng 5, 2022 at 5:31 CH