LZ Pool (VIE)

LZ Pool là gì?
Người dùng có thể stake token của họ hoặc cung cấp tính thanh khoản cho LZ Swap để kiếm được token mới. Số lượng phần thưởng hàng ngày, tức là các token mớ...
Fri, 6 Tháng 5, 2022 at 3:40 CH
Cách tham gia chương trình Referral của LZ Pool
Người dùng nắm giữ ít nhất 30 BSCX-BUSD LP sẽ đủ điều kiện để gửi cho người dùng liên kết giới thiệu và nhận được 7% hoa hồng giới thiệu. Đối với những n...
Fri, 6 Tháng 5, 2022 at 3:44 CH
Cách stake LP trên LZ Pool
Nhiều người dùng cảm thấy việc tính toán lượng LP để thêm tính thanh khoản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để tính toán, thêm thanh khoản và đặt cược LP tr...
Fri, 6 Tháng 5, 2022 at 3:59 CH