Giới thiệu về chúng tôi

Đằng sau LaunchZone là những ai?
Nền kinh tế mà chúng ta đang có hiện nay làmột nền kinh tế tập trung thiếu bền vững và không ổn định. Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên phá hủy m...
Fri, 6 Tháng 5, 2022 at 2:02 CH
Đồng token của LaunchZone là gì?
Đồng token tiện ích (cũng như quản trị) của Hệ sinh thái LaunchZone là $LZ. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ tăng trưởng bền vững và giảm thiểu lạm phát c...
Fri, 6 Tháng 5, 2022 at 2:14 CH
Nguồn cung các đồng token của LaunchZone là bao nhiêu?
Chúng tôi giới thiệu với bạn các về các token $LZ và $LZP, với tokenomics đã được thiết kế kì công. Tổng nguồn cung của LZ là 50.000.000 mã thôn...
Fri, 6 Tháng 5, 2022 at 2:17 CH
Người dùng có thể kết nối những ví nào với LaunchZone?
Hiện tại LaunchZone đang hỗ trợ các ví sau: MetaMask LZ Wallet (trước đây là ezDeFi) Binance Chain Wallet WalletConnect Coinbase Wallet Fortm...
Fri, 6 Tháng 5, 2022 at 2:40 CH
Người dùng kết nối ví với LaunchZone như thế nào?
Bạn cần nhấp vào nút Connect Wallet ở góc dưới cùng bên trái của trang, sau đó chọn walllet bạn muốn kết nối với LaunchZone và nhấp vào Connect.
Fri, 6 Tháng 5, 2022 at 2:59 CH