#LZ_Exchange

-AMM + tích hợp thêm 3 giao thức  ( OpenOcean , HashFlow and DoDo).#LZ_Wallet 

- Tích hợp thêm Cronos Chain.


#LZ_Exchange

-Biểu đồ giá token không cần pool trực tiếp

Giá $MOWA/$FADO 


- AMM + đã bao gồm phí giao dịch; người dùng không cần phải chọn "Lợi nhuận tối đa / phí gas thấp nhất".

- Phát hiện và cảnh báo các token lừa đảo.

- Thuế giao dịch thấp và trượt giá tối thiểu.

- Đa dạng các mã thông báo trung gian để Cung cấp Thanh khoản.

- AMM + đã tích hợp hơn 15 giao thức với các tính năng vượt trội.