#LZ_Exchange

- AMM + tích hợp 14 giao thức (PCS_V1, PCS_V2, APE, BABY, BAKE, BI, CAFE, JET, JUL, MDX, OpenOcean, HashFlow, DoDo và Synapse).

-Limit Order tích hợp referrer và garbage collection (GC).

- Limit Order tối ưu hóa việc chuyển tiếp, cải thiện hiệu suất khi thực hiện nhiều lệnh cùng một lúc.

- Giao diện người dùng được cải thiện.


#LZ_IDO

- Pad: 47 Featured Pools, 01 Upcomming Pools

- Platinum: 30 Featured Seed/Private Pools


#LZ_Earn

- DeBank: TVL hơn 5000$ stable coin các loại, APY 1.1%

- Pool: TVL hơn 500,000$ trên 14 pools


#LZ_Wallet

- Phiên bản 1.0.3 tích hợp NFT, DarkMode

- Phiên bản 1.0.4 tích hợp Deep link, Aggregator mới nhất cho Swap


#LZ_Farm

- Tổng cộng 1345 farmers với level từ 01 đến level 04

- Bổ sung lucky box, nâng cấp cardTham gia cộng đồng của chúng tôi:


Twitter: https://twitter.com/launchzoneann


Kênh Telegram: https://t.me/launchzoneann


Nhóm Telegram: https://t.me/lzofficial