Người dùng có thể sử dụng LZ Wallet để gửi và nhận các đồng crypto được ứng dụng hỗ trợ. Tính năng gửi và nhận có sẵn trên cả phiên bản di động và web của LZ Wallet.


Cách gửi tiền


1. Mở ứng dụng LZ Wallet. Trong tab Wallet, chọn Send 

2. Chọn loại token bạn muốn gửi3. Chọn địa chỉ ví của người nhận4. Chọn loại tiền bạn muốn gửi

5. Nhấn Send

6. Nhập địa chỉ ví của người nhận vào ô Receive address. Một khoản phí sẽ được thu, bạn có thể xem ở Transaction fee. Sau khi điền đầy đủ thông tin, chọn Send.


Cách nhận tiền

1. Mở ứng dụng LZ Wallet. Ở tab Wallet, chọn Receive. 

3. Chọn địa chỉ ví mà bạn muốn dùng để nhận token.

3. Bạn sẽ thấy địa chỉ duy nhất của mình (mã QR). Nhấn Share để chia sẻ mã QR duy nhất của bạn với người gửi. Bạn cũng có thể chọn Copy để chia sẻ địa chỉ ví của mình.