LaunchZone đã áp dụng một hệ thống Whitelist mới. Về cơ bản, người dùng chỉ cần đăng ký tham gia một lần và sẽ được bốc thăm để giành chiến thắng trong vòng Whitelist này.


Để được thêm vào danh sách trắng của dự án, bạn phải hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trên mạng xã hội. Bạn nên xác minh cả tài khoản Telegram và Twitter của mình để tăng cơ hội được thêm vào danh sách cho phép.


Danh sách cuối cùng của những người chiến thắng Vòng FCFS và Whitelist Social sẽ được công bố rõ ràng trên tất cả các kênh của chúng tôi trước khi IDO bắt đầu.


Để biết chi tiết về cách đăng ký danh sách trắng, hãy đọc tại đây.