To reward long-term holders of LZ Pad IDO projects and to better support the projects that IDO on our platform, we are proud to introduce LZ Backer IDO Round.


LZ Backer Round will replace LZ Membership and LZ Heroes Rounds. To join LZ Backer, users have to stake $LZ-$BUSD, $LZ-$USDT, and/or $LZ-$USDC LP tokens. The amount and duration of staking LP tokens will determine your allocation in this round.


Để tri ân cho những người nắm giữ lâu dài các dự án LZ Pad IDO và để hỗ trợ tốt hơn cho các dự án IDO trên nền tảng của chúng tôi, chúng tôi giới thiệu vòng IDO LZ Backer.


LZ Backer Round sẽ thay thế hai vòng LZ Membership và LZ Heroes. Để tham gia LZ Backer, người dùng phải đặt cọc $LZ- $BUSD, $LZ- $USDT hay $LZ- $USDC. Số lượng và thời gian đặt cược mã thông báo LP sẽ xác định phân bổ của bạn trong vòng này.


CÁCH ĐĂNG KÝ ĐỂ TRỞ THÀNH LZ BACKER QUA THE SOWER BOT


Bắt đầu cuộc trò chuyện với @TheSowerBot trên Telegram. 


✅ Nhập cú pháp "/add_backers [địa chỉ ví]" để đăng ký địa chỉ ví của bạn với The Sower Bot. 


✅ Nhập cú pháp "/check_backers" để kiểm tra lượng token trong mỗi ví.