Tất cả những ai khóa $LZ trên LZ Pad sẽ có thể tham gia vòng Diamond Hand. Chỉ số HODL sẽ được sử dụng trong vòng này để tính toán phân bổ cho từng nhà đầu tư của LaunchZone’s Companion IDO.

STEP 1


Go to https://lz.finance/pad and choose the IDO you want to participate in (HeroFi for example).


STEP 2


Click vào Diamond Hand Pool. Bạn sẽ cần chấp thuận LZ Contract. Nhập số lượng $BUSD bạn muốn chấp thuận, sau đó click Approve BUSD.


STEP 3


Nhập số lượng $BUSD bạn muốn gửi vào.


Click vào Deposit. STEP 4Chúng tôi sẽ phân phối mã thông báo IDO dựa trên cơ sở mỗi block. Bạn có thể thấy block bắt đầu / kết thúc của mỗi vòng và khối hiện tại, tức là chúng ta đang ở vòng nào và còn bao nhiêu block cho đến vòng tiếp theo. Bạn sẽ không thể yêu cầu mã thông báo IDO của mình sau khi vòng của bạn kết thúc.


Nếu lượng token IDO không được phân phối đầy đủ trong thời gian nhất định (tức là trong khối tương ứng) cho vòng Diamond Hand, vòng LZ Backers và vòng LZ Whitelist Social, những người tham gia Whitelist của vòng Whitelist FCFS sẽ có thể claim lượng token còn lại.


Tùy thuộc vào các IDO khác nhau, thời gian nhận token sẽ khác nhau. Vì vậy, sau bước gửi tiền LZ thành công, bạn nên claim token ngay lúc đó.


Kiểm tra token IDO mà bạn có thể yêu cầu (số lượng ở đây chỉ là một ví dụ).


Click Claim để nhận lượng token IDO.STEP 5


Bạn sẽ cần xác nhận giao dịch trong ví của mình. Kiểm tra số dư trong ví của bạn sau khi bạn thấy thông báo xác nhận claim thành công.