STEP 1


Truy cập https://lz.finance/pad và kết nối ví BEP-20 của bạn với LZ Pad. 


STEP 2


Sau khi kết nối ví, bạn sẽ thấy số dư $LZ của mình ở góc trên cùng bên phải của màn hình


Click vào Join Now và điền lượng $LZ mà bạn muốn khóaSTEP 3


Chọn Lock LZ và xác nhận giao dịch trên ví của bạn.


Bạn sẽ nhận được thông báo sau khi khóa $LZ thành công


Ngoài ra, nếu bạn khóa ít nhất 1,000 $BSCX hoặc 2,000 $LZ, bạn sẽ đủ điều kiện để tham gia vòng LaunchZone Platinum.


STEP 4


Bất cứ khi nào bạn cần kiểm tra trạng thái của lượng $LZ đã khóa, click vào ví của bạn ở góc trên cùng bên phải màn hình để kiểm tra