Token là một dạng tài sản điện tử được hình thành từ các ứng dụng và lưu trữ trong các blockchain độc nhất. LZ Wallet có hỗ trợ các blockchain lưu trữ những token đó. 


Các token của bạn sẽ được hiển thị ở tab Assets.


Nếu token của bạn không được hiển thị ở đây, bạn có thể add token đó bằng tay. Ở tab Wallet, chọn Manage.

Ở tab Manage asset, chọn Add

Chọn Network và điền Address token của bạn. Sau đó, chọn Done để hoàn thành.


Trong hầu hết các trường hợp, logo Token và Decimal sẽ tự động được điền, nếu không, vui lòng làm theo các bước bên dưới. Lưu ý: nếu các tùy chọn này không hoạt động, bạn cũng có thể xem tài liệu của dự án mã thông báo để biết các chi tiết này.


Bạn sẽ thấy thông báo token đã tồn tại. Trong trường hợp này, hãy quay lại tab Manage asset

Trên tab Default, nhập các từ có trong token bạn muốn tìm kiếm