Tiền điện tử là một khái niệm tương đối mơ hồ đối với những người mới bắt đầu cũng như nhiều nhà đầu tư hàng ngày để nắm bắt — bao gồm cả cách tạo ví và chuyển token một cách an toàn.Do đó, các giải pháp quản lý tài sản tiền điện tử đang được phát triển trên LZ Wallet để cho phép các cá nhân và doanh nghiệp hưởng lợi từ tiền điện tử mà không phải lo lắng về các quy trình kỹ thuật liên quan.Trên LZ Wallet, bạn có thể dễ dàng tạo các nhóm mã thông báo từ nhiều mạng (Ethereum, BSC, Polygon, v.v.). Điều này giúp đơn giản hóa quá trình quản lý danh mục đầu tư của người dùng. Quản lý tài sản chưa bao giờ dễ dàng đối với người dùng!Đây là một tính năng độc đáo và duy nhất của LZ Wallet.


Dưới đây là một ví dụ về quản lý USDT trên LZ Wallet


Màn hình chính


Quản lý USDT trên nhiều địa chỉ ví khác nhau


USDT được hiển thị trên Ethereum, BSC, Polygon, Avalanche