Nhiều người dùng cảm thấy việc tính toán lượng LP để thêm tính thanh khoản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để tính toán, thêm thanh khoản và đặt cược LP trên LZ Pool khá phức tạp


Bài viết này sẽ hướng dẫn người dùng cách stake token LZ trên LZ Pool


Giả sử rằng bạn muốn tham gia LaunchZone Premium Club và bạn phải đặt cọc 500 LZ-BUSD LP.


STEP 1

Bắt đầu cuộc trò chuyện với @TheSowerBot trên Telegram và nhập cú pháp /lz. Cú pháp này giúp người dùng nắm bắt được giá LZ và tỉ lệ quy đổi của LZ với các token khác.


STEP 2

Giả sử bạn cần thêm 500 LZ-BUSD vào pool thanh khoản, bạn cần nhân tỉ lệ quy đổi của LZ-BUSD với 500.


STEP 3

Truy cập https://liquidity.lz.finance/#/pool và kết nối ví BEP-20 của bạn với trang web.


Chọn Add Liquidity và đổi cặp thanh khoản thành $LZ và $BUSD


Chúng tôi khuyên người dùng nên bổ sung nhiều thanh khoản hơn so với tính toán để tránh bất kỳ sự trượt giá nào có thể xảy ra.


STEP 4

Truy cập LZ Pool tại https://pool.lz.finance/. Chọn pool mà bạn muốn thêm thanh khoản, trong trường hợp minh họa này là cặp LZ-BUSD.

STEP 5

Chọn Approve LZ-BUSD LP và nhập lượng LP bạn muốn stake. Sau đó chọn Confirm.