Người dùng nắm giữ ít nhất 30 BSCX-BUSD LP sẽ đủ điều kiện để gửi cho người dùng liên kết giới thiệu và nhận được 7% hoa hồng giới thiệu. Đối với những người nắm giữ hơn 300 BSCX-BUSD LP, họ sẽ được thêm vào Chương trình Referral Tier 2.


Lượng LP này sẽ vẫn được mở khóa trong ví của bạn. Nếu bạn chuyển hoặc xóa lượng LP này, thì link giới thiệu của bạn sẽ lập tức ngưng hoạt động và bạn không thể nhận được Hoa hồng giới thiệu của mình nữa.Sau khi sao chép link giới thiệu của bạn, tất cả những gì bạn cần làm là chia sẻ nó với bạn bè và cộng đồng của bạn.


Chi tiết về hoa hồng của bạn sẽ được hiển thị trong bảng điều khiển Wallet.


Ghi chú: Chương trình này hoạt động tốt nhất trên ví điện thoại di động LZ Wallet và các tiện ích mở rộng trình duyệt ví (LZ Wallet, Metamask, v.v.). Trust Wallet và các ví khác sẽ không hoạt động bình thường do thiếu tính năng cookie trên trình duyệt DApp của chúng.