Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách tạo và xác minh tài khoản Whitelist, sau đó đăng kí tham gia Whitelist của một dự án bất kì trên LaunchZone Whitelist.

1. Truy cập https://whitelist.lz.finance/

2. Chọn dự án mà bạn muốn tham gia Whitelist.

3. Click vào REGISTRATION. Nếu bạn chưa kết nối ví hay xác minh tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu thực hiện hai tác vụ này.

4. Ở màn hình này, bạn sẽ được yêu cầu kết nối ví. Nếu bạn chưa kết nối ví, click vào Connect Wallet nằm ở góc trên cùng bên phải màn hình.

5. Sau khi click vào Connect Wallet, extension ví điện tử của bạn sẽ hiện ra và yêu cầu chữ ký. 

Click vào Sign để kết nối ví với https://whitelist.lz.finance/

6. Sau khi kết nối ví thành công, bạn sẽ được chuyển tiếp tới mục xác minh tài khoản. Bạn sẽ cần kết nối và xác mình tàI khoản Twitter và Telegram để có thể tham gia Whitelist của bất kì dự án nào.

7. Xác minh tài khoản:

- Đối với Twitter, bạn cần soạn một đoạn tweet có chứa dòng code mà website whitelist đã gửi cho bạn. Sau khi post xong, quay về trang whitelist và click vào Verify.

Lưu ý rằng bạn KHÔNG ĐƯỢC set tài khoản Twitter ở chế độ cá nhân. Nếu không, hệ thống của chúng tôi sẽ không thể xác thực post hay tài khoản Twitter của bạn

- Đối với Telegram, truy cập Telegram và bắt đầu một cuộc trò chuyện với @Launchzonebot bằng cách gửi cú pháp /start. Sau khi bắt đầu cuộc trò chuyện, nhập dòng code đã được cho vào hộp chat. Sau khi tin nhắn được gửi, @Launchzonebot sẽ xác minh tài khoản của bạn.

8. Ở màn hình Whitelist của dự án, chọn REGISTRATION, và một danh sách các nhiệm vụ sẽ hiện ra.

Hãy làm theo và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Sau khi hoàn thành, lướt chuột vào các nhiệm vụ và nút Confirm cho mỗi nhiệm vụ sẽ được hiện ra. Click Confirm để hoàn tất. 

Khi tất cả các nhiệm vụ đã được hoàn thành và được hệ thống của chúng tôi xác nhận, banner chúc mừng sẽ được hiển thị, cho biết rằng bạn đã đăng ký thành công chương trình Whitelist của dự án.