LZ Wallet (trước đây là ezDeFi) là tính năng mới được tích hợp của Hệ sinh thái LaunchZone.


Theo sự mở rộng của LaunchZone, LZ Wallet sẽ sớm hỗ trợ Avalanche, Polygon và Near. Giao diện người dùng đơn giản và các nền tảng tích hợp đảm bảo tương tác trơn tru với blockchain và được thiết kế cho cả người mới bắt đầu và những người dùng đã có kinh nghiệm.