LZ Pad là một incubator với sứ mệnh tìm ra và ươm mầm những dự án crypto tiềm năng,̀ giúp các dự án này phát triển trong giai đoạn xây dựng nền tảng, phát triển phần mềm, gọi vốn và marketing cho tới khi những dự án này đủ bền vững khi chính thức ra mắt với công chúng.