Người dùng có thể stake token của họ hoặc cung cấp tính thanh khoản cho LZ Swap để kiếm được token mới. Số lượng phần thưởng hàng ngày, tức là các token mới kiếm được hàng ngày, tỷ lệ thuận với phần chia sẻ của mỗi người dùng trong pool.


LZ Pool hiện hỗ trợ cả staking theo cặp và staking đơn, và các nhóm farm mới sẽ được thêm vào khi ra mắt LZP. LaunchZone hướng tới mục tiêu tốt hơn là đưa DeFi đến gần hơn với việc sử dụng hàng ngày và do đó sẽ cho phép người dùng farm trên Polygon, Kucoin Chain, Hecochain và Avalanche sau khi hoàn thiện cầu nối của chúng tôi với các mạng này.


LaunchZone liên tục bổ sung các nhóm nuôi mới thông qua quan hệ đối tác, nhắm mục tiêu người dùng mới đồng thời cung cấp cho người dùng hiện tại nhiều tùy chọn đặt cược hơn.