LZ Swap là giải pháp tối ưu cho vấn đề thanh khoản thấp và trượt giá cao của DeFi.


LZ Swap là một ứng dụng phi tập trung trên BSC và sẽ sớm cung cấp hoán đổi chuỗi chéo (multichain). LZ Swap hỗ trợ nhiều loại stablecoin và các cặp tiền điện tử và thậm chí cả các mã meme token. LZ Swap tự động tìm tỷ giá và tính thanh khoản tốt nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch.