Chúng tôi giới thiệu với bạn các về các token $LZ và $LZP, với tokenomics đã được thiết kế kì công.


Tổng nguồn cung của LZ là 50.000.000 mã thông báo, trong khi LZP không có tổng nguồn cung. Chúng tôi có các cơ chế giảm phát để duy trì giá trị của cả hai token.