Đồng token tiện ích (cũng như quản trị) của Hệ sinh thái LaunchZone là $LZ. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ tăng trưởng bền vững và giảm thiểu lạm phát của đồng token bằng cách thực hiện thao tác burn $LZ một cách thường xuyên.


Ngoài $LZ, LaunchZone gần đây đã cho ra mắt đồng token mới là $LZP, với tokenomics lạm phát và cơ chế farming, staking hoàn toàn mới.