Nền kinh tế mà chúng ta đang có hiện nay làmột nền kinh tế tập trung thiếu bền vững và không ổn định. Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên phá hủy môi trường của chúng ta, trong khi các giá trị xã hội và tiền tệ được kiểm soát bởi các cá nhân và tổ chức chỉ quan tâm đến hạnh phúc của họ.


LaunchZone Team là một nhóm các chuyên gia đến từ các quốc gia và nền văn hóa đa dạng với mục tiêu chung: xây dựng một hệ sinh thái kinh tế bền vững và ổn định cho tất cả mọi người. Không có giải pháp nào tốt hơn cho một hệ sinh thái như vậy hơn là công nghệ blockchain chuyển đổi, và ngay lúc này chính là cơ hội ngàn vàng để chúng ta nắm bắt và hành động.